WWW.DJSON1C.COM

VÍDEOS

VÍDEOS

VIDEOCLIPS

A ILLA DA VIDA (2021)

A MEIGA DA VERBENA (2020)

SOA O DING DONG (2019)

FESTA RACHADA (2019)

LIVE - ON TOUR

DJ SON1C – O SON DA MURALLA (2019)

DJ SON1C – IMPACTO (2019)

HOLI BEACH FESTIVAL (2018)

DJ SON1C – GLASS EVENTS (2018)

TELEVISIÓN

BAMBOLEO (2020)

LUAR (2019)

BAMBOLEO (2019)

VIN POLO VENTO (2019)

AFTER MOVIES

NOCHE DE LEYENDAS (2020)

REMEMBRANCE (2019)

GLASS DANCE FESTIVAL (2016)

DJ SON1C & FRIENDS (2015)